עוזי דיין

עוזי דיין

סיעות

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-23 מ-16/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת העבודה וועדת החוץ והביטחון לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעניינים אזרחיים וביטחוניים ביו"ש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-12/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לחינוך דתי , התחדשות וזהות יהודית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/06/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 11/01/2021

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/07/2020

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-25/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/04/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים) (פ/280/23)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-30/03/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-05/08/2019 עד 03/10/2019

  ועדת המשנה לענייני שירותים חשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-11/07/2019 עד 03/10/2019

  ועדת המשנה למדיניות חוץ (זמנית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-01/07/2019 עד 03/10/2019

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-30/06/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 03/10/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים