משה פלד

משה פלד

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  מולדת

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 04/03/1999

  צומת

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 04/03/1999

  מכורה

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  ליכוד - צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  ליכוד - גשר - צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  צומת

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-14 מ-28/01/1998 עד 02/11/1998

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-08/07/1996 עד 20/01/1998

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים