משה ארבל

משה ארבל

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  ש"ס

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  ש"ס

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ש"ס

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-27/02/2023

  הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-07/02/2023 עד 03/05/2023

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023 עד 08/02/2023

  הוועדה לביטחון לאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/10/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-22/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לשיפור מצבה של האוכלוסייה הבדואית בדרום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-08/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לנערות וצעירות בסיכון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-08/09/2020 עד 06/04/2021

  המשנה למעקב אחר ביצוע תקציבי של התכנית למניעת אלימות במשפחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-12/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת חוקה, פנים ומדע לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/04/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים) (פ/280/23)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית - זמנית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-28/01/2020 עד 16/03/2020

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-13/08/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-10/07/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-04/06/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות)

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-19/04/2023

  שר

 • הכנסת ה-25 מ-19/04/2023 עד 12/10/2023

  שר

 • הכנסת ה-25 מ-03/01/2023 עד 24/01/2023

  סגן שר

 • הכנסת ה-25 מ-03/01/2023 עד 24/01/2023

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים