מיכל שיר סגמן

מיכל שיר סגמן

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-09/07/2021

  תקווה חדשה

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 24/12/2020

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד

קוד המקור של הנתונים