מיכל שיר סגמן

מיכל שיר סגמן

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת יש עתיד

 • הכנסת ה-24 מ-09/07/2021 עד 02/08/2022

  תקווה חדשה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 24/12/2020

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022 עד 10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-15/12/2021 עד 02/08/2022

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-02/08/2021 עד 02/08/2022

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-02/08/2021 עד 02/08/2022

  הוועדה המיוחדת לעובדים זרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-12/07/2021 עד 15/12/2021

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/12/2020 עד 24/12/2020

  ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-22/09/2020 עד 24/12/2020

  ועדת משנה לשיפור מצבה של האוכלוסייה הבדואית בדרום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/09/2020 עד 24/12/2020

  ועדת המשנה לכח אדם בצה"ל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-17/08/2020 עד 24/12/2020

  הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/06/2020 עד 10/08/2020

  הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 24/12/2020

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 24/12/2020

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 24/12/2020

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 24/12/2020

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/03/2020 עד 24/12/2020

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-17/02/2020 עד 16/03/2020

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-13/08/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-10/07/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 03/10/2019

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-03/08/2021 עד 02/08/2022

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

קוד המקור של הנתונים