מאי גולן

מאי גולן

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת הליכוד

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 13/07/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 12/07/2021

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-19/04/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לדיור ציבורי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לבחינת השלכות ההגירה הבלתי חוקית על כלכלת ישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לבחינת כשלים בתחום הצרכנות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-17/08/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-03/08/2020 עד 04/08/2020

  ועדת המשנה לעניין הטיפול והסיוע לנפגעי הלם קרב

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-22/06/2020 עד 04/08/2020

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-03/06/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/06/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/07/2020

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/07/2020

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 22/06/2020

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה - זמנית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-13/08/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-10/07/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 03/10/2019

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  שרה

 • הכנסת ה-25 מ-16/01/2023 עד 01/05/2023

  שרה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-23 מ-09/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לבחינת השלכות ההגירה הבלתי חוקית על כלכלת ישראל

קוד המקור של הנתונים