רפאל איתן

רפאל איתן

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  צומת

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  צומת

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  צומת

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  התחי-ה

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-24/01/1995 עד 03/04/1995

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 11/06/1990

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 11/06/1990

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-06/11/1984 עד 19/11/1988

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 09/12/1987

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  פירושים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 06/07/1999

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 06/07/1999

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 06/07/1999

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 31/12/1991

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

קוד המקור של הנתונים