רפאל איתן

רפאל איתן

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  צומת

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  ליכוד - צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  ליכוד - גשר - צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  צומת

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  צומת

 • הכנסת ה-11 מ-30/11/1987 עד 21/11/1988

  צומת

 • הכנסת ה-11 מ-16/11/1987 עד 30/11/1987

  חה"כ רפאל איתן

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 16/11/1987

  תחייה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 06/07/1999

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 06/07/1999

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 06/07/1999

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 07/06/1999

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 07/06/1999

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 07/06/1999

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 31/12/1991

  שר

קוד המקור של הנתונים