יואב גלנט

יואב גלנט

כולנו (בקואליציה)

שר הבינוי והשיכון

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+