ענת ברקו

ענת ברקו

הליכוד (בקואליציה)

חברת כנסת בקואליציה

ועדות: ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 50%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+