מירב בן-ארי

מירב בן-ארי

תפקידים

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  כולנו

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015 עד 03/08/2016

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ10/06/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ10/06/2015

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ24/06/2015

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ28/07/2015

  ועדת המשנה לספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ19/10/2015

  ועדת המשנה לצער בעלי חיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ19/10/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/10/2015

  ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/10/2015

  ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ09/11/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ24/02/2016

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת המשנה לחינוך בלתי פורמלי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת המשנה לחינוך בלתי פורמלי

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ03/08/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד–2014

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ03/08/2016 עד 01/11/2016

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 03/08/2016

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 02/11/2016

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ03/08/2016

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/11/2016

  ועדת המשנה לעניין בדיקת תשלומי מזונות של המוסד לביטוח לאומי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/11/2016

  ועדת המשנה לעניין בדיקת תשלומי מזונות של המוסד לביטוח לאומי

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ09/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בפרק ה', סעיף 44 (הוראות לעניין פרישה משירות קבע ופנסיית גישור) ובפרק ה', סעיפים 45-56 (יישום המלצת ועדת גורן) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ09/01/2017 עד 20/02/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ20/02/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ29/05/2017

  ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/07/2017

  ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בצפון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ30/01/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לפי סעיפים 10(א) ו-67ו(א) לחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ03/08/2016 עד 01/11/2016

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ20/02/2017

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ20/02/2017

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  חברת ועדה

קוד המקור של הנתונים