מרינה סולודקין

מרינה סולודקין

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/03/2003

  ישראל בעליה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ישראל בעליה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  ישראל בעליה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-03/12/2012 עד 05/02/2013

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושאי רווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2011 עד 05/02/2013

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-18/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  ו.משותפת חינוך-עליה להצ"ח הרשות לשימור מורשת ישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/07/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה ולעלייה להצ"ח העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/05/2009 עד 05/02/2013

  לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 25/07/2011

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לנושא הצעת חוק עזרה ראשונה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ו-20

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך-כספים לדיון בפרק י"ט סעיפים - 128-130

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 07/11/2007

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2006 עד 07/11/2007

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/08/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה להסדרת עיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים ועבודה לדיון בהצ"ח הגנה על עובדים בשעת חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה וחינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחינוך וכספים-פרק ט"ז-שונות-59-חוק ההסדרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכספים ופנים-פרק י"ג-דתות-חוק ההסדרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 30/10/2007

  המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה לבדיקת הטענות על מדיניות של החמרה כלפי גברים בטיפול בתלונות של נשים על אלימות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  משנה בנושא הסחר בנשים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 16/05/2005

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 02/08/2004

  החינוך התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  קשיים תקציביים המונעים עליית יהודים מאתיופי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-21/03/2001 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/03/2001 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-31/10/2000 עד 17/02/2003

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-31/10/2000 עד 17/02/2003

  הפנים ואיכות הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/06/2000 עד 17/02/2003

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 01/09/1999

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 01/09/1999

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 01/09/1999

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 01/09/1999

  הפנים ואיכות הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-30/03/2005 עד 17/04/2006

  סגנית שר

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 11/07/2000

  סגנית שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ישראל בעליה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושאי רווחה

 • הכנסת ה-14 מ-19/10/1998 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

קוד המקור של הנתונים