עבדאללה אבו מערוף

עבדאללה אבו מערוף

תפקידים

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 11/08/2017

  הרשימה המשותפת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015 עד 11/08/2017

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ24/06/2015 עד 11/08/2017

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ13/07/2015 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ23/06/2015 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לשירותי כבאות והצלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/07/2015 עד 11/08/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/03/2015 עד 11/08/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/06/2016 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לענייני תכנון ובנייה ברשויות הדרוזיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ02/08/2016 עד 11/08/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון – הגדרת גוף פעיל בבחירות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ14/06/2016 עד 11/08/2017

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/11/2016 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לעניין בדיקת תשלומי מזונות של המוסד לביטוח לאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/02/2017 עד 11/08/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ06/03/2017 עד 11/08/2017

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ07/03/2017 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לעניין בטיחות בעבודה בענף הבנין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ17/07/2017 עד 11/08/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (מבוטלת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ17/07/2017 עד 11/08/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (מבוטלת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/07/2017 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בצפון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ03/08/2016 עד 27/02/2017

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים