איילת שקד

איילת שקד

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2018 עד 30/04/2019

  הימין החדש

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/12/2018

  הבית היהודי

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  הבית היהודי

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-11/05/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 18/05/2015

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-08/12/2014 עד 31/03/2015

  משותפת כלכלה חינוך לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-30/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לתשתיות התעופה הבין-לאומית והפנים-ארצית האזרחית בישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לנושא הספקת גז טבעי לתעשייה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-27/05/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לאנרגיה ירוקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/05/2014 עד 31/03/2015

  משנה לפיקוח על יישום חוק קידום התחרות בענף המזון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/01/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (כלכלה - קידום מעמד האישה) בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019

  שרה

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/04/2019

  שרה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

קוד המקור של הנתונים