בנימין נתניהו

בנימין נתניהו

תפקידים

 • הכנסת ה19 מ18/03/2013 עד 31/03/2015

  ראש הממשלה

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה18 מ31/03/2009 עד 05/02/2013

  ראש הממשלה

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 18/03/2013

  ראש הממשלה

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה15 מ06/11/2002 עד 27/02/2003

  החוץ

  שר

 • הכנסת ה16 מ27/02/2003 עד 09/08/2005

  האוצר

  שר

 • הכנסת ה14 מ18/06/1996 עד 07/08/1996

  לענייני דתות

  שר

 • הכנסת ה14 מ18/06/1996 עד 06/07/1999

  הבינוי והשיכון

  שר

 • הכנסת ה12 מ25/06/1990 עד 13/07/1992

  ראש הממשלה

  סגן שר

 • הכנסת ה12 מ26/12/1988 עד 25/06/1990

  החוץ

  סגן שר

 • הכנסת ה14 מ20/01/1998 עד 28/01/1998

  החינוך

  שר

 • הכנסת ה14 מ12/08/1997 עד 22/08/1997

  לענייני דתות

  שר

 • הכנסת ה14 מ20/01/1998 עד 25/02/1998

  לענייני דתות

  שר

 • הכנסת ה14 מ18/12/1998 עד 23/02/1999

  האוצר

  שר

 • הכנסת ה14 מ25/01/1999 עד 27/01/1999

  הביטחון

  שר

 • הכנסת ה14 מ18/06/1996 עד 06/07/1999

  ראש הממשלה

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה12 מ25/06/1990 עד 11/11/1991

  החוץ

  סגן שר

 • הכנסת ה14 מ18/01/1997 עד 09/07/1997

  המדע, התרבות והספורט

  שר

 • הכנסת ה14 מ06/01/1998 עד 13/10/1998

  החוץ

  שר

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה12 מ21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה13 מ13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה14 מ04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה14 מ17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה14 מ23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה19 מ09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה18 מ24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  ליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה16 מ17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה15 מ07/06/1999 עד 06/07/1999

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  ראש האופוזיציה

 • הכנסת ה12 מ23/01/1989 עד 07/06/1989

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ15/05/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  ראש האופוזיציה

 • הכנסת ה13 מ22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה13 מ22/07/1992 עד 23/03/1993

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  ראש האופוזיציה

 • הכנסת ה17 מ17/03/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  ראש האופוזיציה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 14/05/2015

  ראש הממשלה

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה20 מ14/05/2015

  ראש הממשלה

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה20 מ14/05/2015 עד 02/09/2015

  הבריאות

  שר

 • הכנסת ה20 מ14/05/2015

  החוץ

  שר

 • הכנסת ה20 מ14/05/2015 עד 21/02/2017

  התקשורת

  שר

 • הכנסת ה20 מ14/05/2015 עד 26/12/2016

  לשיתוף פעולה אזורי

  שר

 • הכנסת ה20 מ28/12/2015 עד 11/01/2016

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה20 מ03/11/2015 עד 01/02/2016

  הכלכלה והתעשייה

  מ"מ שר

 • הכנסת ה20 מ01/02/2016 עד 02/08/2016

  הכלכלה והתעשייה

  שר

 • הכנסת ה20 מ28/11/2017 עד 04/02/2018

  הבריאות

  שר

 • הכנסת ה20 מ05/02/2018

  הבריאות

  שר

קוד המקור של הנתונים