דן מרידור

דן מרידור

הליכוד בכנסת ה־18 (חכ בעבר)

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+