עמר בר-לב

עמר בר-לב

המחנה הציוני (באופוזיציה) | סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות (נוכחות: 0%) | ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +
משוב א- א+
//HASADNA PIWIK ANALYTICS