עמר בר-לב

עמר בר-לב

העבודה (באופוזיציה)

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות (נוכחות: 60%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

וידאו

משוב //HASADNA PIWIK ANALYTICS