עמר בר-לב

עמר בר-לב

המחנה הציוני (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 100%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+