יובל צלנר

יובל צלנר

קדימה בכנסת ה־19 (חכ בעבר) |סיעות קודמות +

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (דצמ' 31, 2013)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+