דניאל הרשקוביץ

דניאל הרשקוביץ

הבית היהודי בכנסת ה־18 (חכ בעבר)

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+