אורי אורבך

אורי אורבך

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 16/02/2015

  הבית היהודי מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד"ל החדשה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הבית היהודי - מפד"ל החדשה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לנושאי חינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לנושאי רווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/03/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-10/11/2010 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-10/11/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניין תרומות מגופים בחו"ל לגופים ישראליים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/11/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לחוק נתוני אשראי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 27/12/2011

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 08/11/2010

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 10/11/2010

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 16/02/2015

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לנושאי חינוך

קוד המקור של הנתונים