ניצן הורוביץ

ניצן הורוביץ

מרצ בכנסת ה־19 (חכ בעבר) |סיעות קודמות +

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

אותות: אות הפרלמנטר (יולי 23, 2013)

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (נוב' 11, 2009)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+