משה מוץ מטלון

משה מוץ מטלון

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-09/02/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושא: פנסיה בקיבוץ המתחדש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-22/02/2011 עד 05/02/2013

  מבוטלת - משותפת של עבודה וכנסת לנושא הצ"ח שיוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 05/02/2013

  משותפת עבודה-כנסת לדיון בהצ"ח שיוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה מייעצת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת חו"ב-חוקה לנושא פטור מטעמי הכרה דתית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 05/02/2013

  משותפת פנים-עבודה לנושא סביבה ובריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/07/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת של ועדת החו"ב וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/05/2009 עד 05/02/2013

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 11/05/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדה מיוחדת לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 05/02/2013

  משותפת עבודה-כנסת לדיון בהצ"ח שיוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה מייעצת)

קוד המקור של הנתונים