דניאל בן-סימון

דניאל בן-סימון

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/12/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושא חלל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/06/2011 עד 05/02/2013

  הצוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 05/02/2013

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 05/02/2013

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-18/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  ו.משותפת חינוך-עליה להצ"ח הרשות לשימור מורשת ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 14/06/2010

  משותפת כספים וחוקה לדיון בהצ"ח התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/02/2010 עד 05/02/2013

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/01/2010 עד 05/02/2013

  משותפת של ועדת החינוך והכספים לנושא הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת של ועדת החו"ב וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 16/02/2010

  החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 23/02/2011

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 08/06/2010

  הכספים

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  העבודה

קוד המקור של הנתונים