פניה (פאינה) קירשנבאום

פניה (פאינה) קירשנבאום

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 19/03/2013

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/07/2011 עד 26/07/2011

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2011 עד 05/02/2013

  משותפת פנים כלכלה - הצ"ח הליכי תכנון ובנייה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2010 עד 05/02/2013

  משותפת לפנים ועלייה לנושא: "זירוז עליית בני הפלשמורה"

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 05/02/2013

  משותפת פנים-עבודה לנושא סביבה ובריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/10/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה להצ"ח לתיקון פקודת הקרקעות (מ/237)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2009 עד 20/07/2009

  ועדת המשנה לביטוח

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-15/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לבטחון פנים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 31/03/2015

  סגנית שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/11/2014 עד 31/03/2015

  סגנית שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 04/11/2014

  סגנית שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לביטוח

קוד המקור של הנתונים