אורלי לוי-אבקסיס

אורלי לוי-אבקסיס

סיעות

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-15/03/2017 עד 30/04/2019

  ,

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 15/03/2017

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-28/11/2018

  ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון-חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו-2016 (פ/2522/20) (פ/3602/20)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/05/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד–2014

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015

  ועדת המשנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015 עד 23/05/2016

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/07/2015 עד 23/05/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/07/2015 עד 24/05/2016

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות:הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (הוראת שעה) (פ/5388),עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות(השתתפות בעלות מעון יום ו-הסטודנטיות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/06/2015 עד 12/01/2016

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 23/05/2016

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/05/2015

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/05/2015

  הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 24/05/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר) מ/1023

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/02/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושא: פנסיה בקיבוץ המתחדש

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 05/02/2013

  משותפת פנים-עבודה לנושא סביבה ובריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/08/2009 עד 05/02/2013

  ו. משנה להצ"ח הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/07/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 04/05/2009

  הכספים

  חברת ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-15/03/2017 עד 30/04/2019

  ,

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

 • הכנסת ה-18 מ-18/06/2012 עד 05/02/2013

  לזכויות הילד

קוד המקור של הנתונים