מירי רגב

מירי רגב

הליכוד (בקואליציה) |סיעות קודמות +

שרת התרבות והספורט

ועדות: ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (דצמ' 17, 2013) | התראה או נזיפה מועדת האתיקה (דצמ' 6, 2012)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+