מירי מרים רגב

מירי מרים רגב

סיעות

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-03/12/2014 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-30/07/2014 עד 31/03/2015

  ו. משותפת (מדע+חוקה) לדיון בהצ"ח פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-30/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לבטחון פנים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (פנים-כלכלה) לפי חוק הליכי תכנון ובנייה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 03/12/2014

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  משותפת חינוך ופנים לנושא שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי איי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2009 עד 20/07/2009

  ועדת המשנה לפריפריה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת של ועדת החו"ב וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  שרה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שרה

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/04/2019

  שרה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (פנים-כלכלה) לפי חוק הליכי תכנון ובנייה

 • הכנסת ה-19 מ-17/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לבטחון פנים

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לפריפריה

קוד המקור של הנתונים