ציפי חוטובלי

ציפי חוטובלי

סיעות

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושאי חינוך

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/03/2012 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה וקידום מעמד האישה לחוק זכויות הדייר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/06/2011 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת (חינוך+מעמד האישה) לדיון בהצעות חוק בנושא זכויות הסטודנט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת חו"ב-חוקה לנושא פטור מטעמי הכרה דתית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  משותפת כספים וחוקה לדיון בהצ"ח התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/05/2009 עד 05/02/2013

  משותפת מדע ופנים לדיון בהצ"ח בתי סוהר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/05/2009 עד 05/02/2013

  האתיקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2009 עד 05/02/2013

  הכנסת

  מ"מ חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  סגנית שר

 • הכנסת ה-21 מ-29/05/2019 עד 03/10/2019

  סגנית שר

 • הכנסת ה-20 מ-18/02/2019 עד 18/05/2019

  סגנית שר

 • הכנסת ה-20 מ-19/05/2015 עד 17/02/2019

  סגנית שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  סגנית שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  סגנית שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  לקידום מעמד האישה

קוד המקור של הנתונים