ציפי חוטובלי

ציפי חוטובלי

הליכוד (בקואליציה) | סיעות קודמות +

סגנית שר התחבורה והבטיחות בדרכים | סגנית שר המדע והטכנולוגיה

ועדות:

פרטים אישיים +
משוב //HASADNA PIWIK ANALYTICS