רחל אדטו

רחל אדטו

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-06/03/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לעניין "ספר הליקויים" החדש של הביטוח הלאומי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/01/2012 עד 05/02/2013

  ו. משנה להצ"ח הציוד הרפואי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-16/12/2009 עד 05/02/2013

  האתיקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 05/02/2013

  משותפת פנים-עבודה לנושא סביבה ובריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/09/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת להצ"ח סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/08/2009 עד 05/02/2013

  ו. משנה להצ"ח הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2009 עד 03/08/2011

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2009 עד 20/07/2009

  לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-06/03/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לעניין "ספר הליקויים" החדש של הביטוח הלאומי

קוד המקור של הנתונים