זאב בילסקי

זאב בילסקי

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת חו"ב-חוקה לנושא פטור מטעמי הכרה דתית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/05/2009 עד 16/12/2009

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 20/07/2009

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים