דוד רותם

דוד רותם

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 • הכנסת ה-17 מ-16/01/2007 עד 24/02/2009

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-28/07/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-03/02/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים ולוועדת המדע לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכנסת להצעות חוק יסוד: משאל עם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-21/10/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לאישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בחוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 03/11/2014

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים על פי חוק ביטוח רכב מנועי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/01/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לאישור תקנות על פי פקודת המסים (גבייה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניין תרומות מגופים בחו"ל לגופים ישראליים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/11/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעת חוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 12/07/2011

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת לוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - השלטון המקומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/05/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/01/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא דו"ח מבקר המדינה על ההתנתקות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2006 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-03/02/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים ולוועדת המדע לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בחוק האזנת סתר

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

 • הכנסת ה-19 מ-17/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים על פי חוק ביטוח רכב מנועי

 • הכנסת ה-18 מ-03/01/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לאישור תקנות על פי פקודת המסים (גבייה)

 • הכנסת ה-18 מ-03/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניין תרומות מגופים בחו"ל לגופים ישראליים

 • הכנסת ה-18 מ-02/11/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעת חוק האזנת סתר

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - השלטון המקומי

קוד המקור של הנתונים