ליה שמטוב

ליה שמטוב

ישראל ביתנו בכנסת ה־18 (חכ בעבר)

חברת כנסת לשעבר

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+