אבישי ברוורמן

אבישי ברוורמן

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  העבודה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-08/12/2014 עד 31/03/2015

  משותפת כלכלה חינוך לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לנושא הספקת גז טבעי לתעשייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/01/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (כלכלה - קידום מעמד האישה) בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-20/11/2013 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (כלכלה - כספים) לקידום התחרות בענף המזון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (פנים-כלכלה) לפי חוק הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת האתיקה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/11/2011 עד 05/02/2013

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 05/07/2011

  הכלכלה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 31/03/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך-כספים לדיון בפרק י"ט סעיפים - 128-130

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/08/2007 עד 30/07/2008

  ועדת משנה לקידום התחרות בענף הסלולר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכספים ופנים-פרק י"ג-דתות-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  לעניין מיגון יישובי עוטף עזה;מיגון מוסדות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 30/07/2008

  הכלכלה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 19/01/2011

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-02/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לנושא הספקת גז טבעי לתעשייה

 • הכנסת ה-19 מ-22/01/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (כלכלה - קידום מעמד האישה) בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

 • הכנסת ה-19 מ-20/11/2013 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (כלכלה - כספים) לקידום התחרות בענף המזון

 • הכנסת ה-19 מ-24/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

 • הכנסת ה-17 מ-23/07/2008 עד 24/02/2009

  הכספים

קוד המקור של הנתונים