שלי יחימוביץ`

שלי יחימוביץ`

סיעות

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  העבודה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-06/11/2017

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/10/2017

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-16/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיפים 30–41 (עקרונות לקביעת תקציב הביטחון) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב בשנות 2017 ו-2018)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיף 57 (תקציב הגופים הביטחוניים) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית ובהצעת חוק משק המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/07/2015 עד 31/10/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015 עד 23/10/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 07/07/2016

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 23/10/2017

  ועדת המשנה לכוננות ולביטחון שוטף

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/06/2015

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/02/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושא: פנסיה בקיבוץ המתחדש

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/03/2011 עד 07/11/2011

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 12/10/2010

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/05/2009 עד 11/05/2011

  האתיקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 28/03/2011

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדת האתיקה - יישום נוהל טיסות חה"כ במחלקת עסקים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת - כנסת וכספים לתקציב הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 24/02/2009

  למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - שירותי רווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-27/02/2007 עד 24/02/2009

  בנושא בעיה בתשלומי פנסיה בגופים שונים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 24/02/2009

  משותפת-חינוך וכספים-פרק י"ב ס' 70,69 מחוק ההסדרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-08/11/2006 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחינוך וכספים-פרק ט"ז-שונות-59-חוק ההסדרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/05/2006 עד 24/02/2009

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לשרותי דת

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-06/11/2017

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים

 • הכנסת ה-20 מ-24/10/2017

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-18 מ-11/05/2009 עד 11/05/2011

  האתיקה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדת האתיקה - יישום נוהל טיסות חה"כ במחלקת עסקים

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 24/02/2009

  למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - שירותי רווחה

 • הכנסת ה-17 מ-27/02/2007 עד 12/06/2007

  בנושא בעיה בתשלומי פנסיה בגופים שונים

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים וזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

קוד המקור של הנתונים