דב חנין

דב חנין

הרשימה המשותפת (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת הכלכלה (נוכחות: 30%) | ועדת המדע והטכנולוגיה (נוכחות: 29%)

אותות: אות הפרלמנטר (פבר' 2, 2012) | אביר איכות השלטון (ספט' 20, 2010)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+