דב חנין

דב חנין

תפקידים

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  חד"ש

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 31/03/2015

  חד"ש

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  הרשימה המשותפת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה18 מ24/02/2009 עד 05/02/2013

  חד"ש

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ11/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים וזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ05/07/2011 עד 05/02/2013

  משותפת פנים כלכלה - הצ"ח הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ26/02/2007 עד 24/02/2009

  משותפת מדע-פנים לנושא היערכות לרעידת אדמה בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ27/10/2009 עד 05/02/2013

  משותפת פנים-עבודה לנושא סביבה ובריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ27/10/2009 עד 05/02/2013

  משותפת פנים-עבודה לנושא סביבה ובריאות

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה19 מ22/01/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (כלכלה - קידום מעמד האישה) בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ25/10/2007 עד 24/02/2009

  משותפת פנים ועבודה בנושא העליה בתחלואת הסרטן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ24/02/2009 עד 05/02/2013

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ24/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ17/03/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת לפנים וכלכלה לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה התש"ע - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (מעמד האישה-עבודה) לדיון בהצ"ח למניעת הטרדה מינית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו. משותפת עבודה-מעמד האישה לדיון בהצעות חוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ15/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לבטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לבדיקת סוגיית תכנון וסביבה במפרץ חיפה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לבדיקת סוגיית תכנון וסביבה במפרץ חיפה

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ22/06/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע–2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ07/07/2015

  ועדת המשנה לתחבורה ציבורית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ07/07/2015

  ועדת המשנה לתחבורה ציבורית

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ09/11/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ16/02/2016

  ועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת - פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ22/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/06/2016

  ועדת המשנה לבחינה ומעקב אחר הפקת גז ונפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/12/2015

  ועדת המשנה לבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ17/05/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ05/07/2017

  ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/11/2017

  הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ28/12/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון - אסדרת ערוצים יעודיים), התשע"ח-2017 (פ/4143/20)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ20/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק י"א (רשויות תחבורה מטרופולויניות), מתוך הצ"ח התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196)

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים