דב חנין

דב חנין

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל)

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  חזית דמוקרטית לשלום ושוויון

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  חזית דמוקרטית לשלום ושוויון

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-04/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תיקון)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/05/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה להסרת החסמים בתקשורת בשפה הערבית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/02/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק י"א (רשויות תחבורה מטרופוליניות), מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון - אסדרת ערוצים ייעודיים)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2017 עד 30/04/2019

  הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהלס"י בנושא בניית תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-05/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא התנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/05/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהלס"י בנושא אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/06/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבחינה ומעקב אחר הפקת גז ונפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-16/02/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת - פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/12/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/07/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לתחבורה ציבורית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/06/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדה למעמד האישה ולוועדת העבודה לדיון בהצעת החוק למניעת הטרדה מינית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדה למעמד האישה לדיון בהצעות חוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/01/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-24/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לבדיקת סוגיית תכנון וסביבה במפרץ חיפה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע-2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העבודה לענייני סביבה ובריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-15/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לביטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העבודה בנושא העלייה בתחלואת הסרטן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת הפנים לעניין ההיערכות לרעידת אדמה בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדה לזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק העיריות

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-07/07/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לתחבורה ציבורית

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לבדיקת סוגיית תכנון וסביבה במפרץ חיפה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העבודה לענייני סביבה ובריאות

קוד המקור של הנתונים