רונית תירוש

רונית תירוש

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-03/12/2012 עד 05/02/2013

  הכנסת

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/11/2012 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת המשותפת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2011 עד 05/02/2013

  המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/06/2011 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת (חינוך+מעמד האישה) לדיון בהצעות חוק בנושא זכויות הסטודנט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/02/2011 עד 09/11/2011

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/12/2010 עד 28/02/2011

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/11/2010 עד 10/01/2012

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  ו.משותפת חינוך-עליה להצ"ח הרשות לשימור מורשת ישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 19/03/2012

  משנה לחינוך דתי ותרבות תורנית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 09/11/2011

  משותפת כספים וחוקה לדיון בהצ"ח התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/01/2010 עד 05/02/2013

  משותפת של ועדת החינוך והכספים לנושא הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/12/2009 עד 05/02/2013

  משותפת ועדת החינוך והכספים להצ"ח תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת פנים - חינוך לנושא הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/10/2009 עד 21/12/2010

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/08/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2009 עד 13/10/2009

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-01/07/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/06/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו התש"ן-1990

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/06/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה ולחינוך לפרק י"ד: רשות השידור בהצ"ח ההתייעלות הכלכלית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 03/08/2011

  החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 20/07/2009

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לבטיחות בדרכים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/01/2008 עד 24/02/2009

  ועדה מיוחדת לבדיקת הערכות ומוכנות לרעידות אדמה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/01/2008 עד 24/02/2009

  משותפת מדע - חינוך לבחינת יישום חוק צער בעלי חיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך-כספים לדיון בפרק י"ט סעיפים - 128-130

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/07/2007 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 24/02/2009

  משותפת-חינוך וכספים-פרק י"ב ס' 70,69 מחוק ההסדרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה וחינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 30/10/2007

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחינוך וכספים-פרק ט"ז-שונות-59-חוק ההסדרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 19/07/2006

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2011 עד 05/02/2013

  המדע והטכנולוגיה

קוד המקור של הנתונים