זאב אלקין

זאב אלקין

הליכוד (בקואליציה) |סיעות קודמות +

שר להגנת הסביבה | שר לירושלים ומורשת

ועדות: ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (נוב' 3, 2015)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+