ג'מאל זחאלקה

ג'מאל זחאלקה

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל)

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  בל"ד - אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי - בל"ד

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  אלתג'מוע אלווטני אל דימוקרטי-בל"ד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  בל"ד (ברית לאומית דמוקרטית)

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-17/01/2018 עד 30/04/2019

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/06/2017 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/08/2016 עד 26/06/2017

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין מעמד האזרח הוותיק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 16/10/2018

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 06/03/2017

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/06/2009 עד 23/06/2009

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/01/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הפנים לעניין רציפות חוק מוזיאון הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/01/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת החינוך לבחינת יישום חוק צער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לבדיקת הערכות ומוכנות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים לדיון בפרק י"ט סעיפים - 128-130

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/05/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/06/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ומדע לדיון בהצ"ל - בחירת מין הילוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת החינוך לדיון בהלס"י פרויקט יניב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לאינטרנט וטכנולוגיית המידע

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי - בל"ד

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  אלתג'מוע אלווטני אל דימוקרטי-בל"ד

קוד המקור של הנתונים