אריה אלדד

אריה אלדד

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  האיחוד הלאומי

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  איחוד לאומי-מפד"ל

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  האיחוד הלאומי מולדת-תקומה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 01/02/2006

  האיחוד הלאומי-ישראל ביתנו מולדת-תקומה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-06/03/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לעניין "ספר הליקויים" החדש של הביטוח הלאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/01/2012 עד 05/02/2013

  ו. משנה להצ"ח הציוד הרפואי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-22/02/2011 עד 05/02/2013

  מבוטלת - משותפת של עבודה וכנסת לנושא הצ"ח שיוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 05/02/2013

  משותפת עבודה-כנסת לדיון בהצ"ח שיוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה מייעצת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת חו"ב-חוקה לנושא פטור מטעמי הכרה דתית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת האתיקה - יישום נוהל טיסות חה"כ במחלקת עסקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2009 עד 05/02/2013

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/05/2009 עד 05/02/2013

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לנושא הצעת חוק עזרה ראשונה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ו-20

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/01/2008 עד 24/02/2009

  משותפת מדע - חינוך לבחינת יישום חוק צער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2007 עד 24/02/2009

  ועדה מיוחדת לבדיקת הערכות ומוכנות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/12/2007 עד 24/02/2009

  ו. משנה לעניין הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2007 עד 24/02/2009

  משותפת פנים ועבודה בנושא העליה בתחלואת הסרטן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 24/02/2009

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/10/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק השתלת אברים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/08/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה להסדרת עיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים ועבודה לדיון בהצ"ח הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה לנושא ביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת שראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-14/06/2006 עד 31/12/2006

  לנושא דו"ח מבקר המדינה על ההתנתקות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/05/2006 עד 24/02/2009

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 14/08/2008

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 13/12/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/06/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה ומדע לדיון בהצ"ל - בחירת מין הילוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2005 עד 27/07/2005

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה וחינוך לדיון בהלס"י - פרוייקט יניב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 13/07/2003

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-19/05/2003 עד 17/04/2006

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 26/03/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  מ"מ חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-09/01/2012 עד 05/02/2013

  ו. משנה להצ"ח הציוד הרפואי

 • הכנסת ה-18 מ-05/08/2009 עד 05/02/2013

  ו. משנה להצ"ח הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבר

 • הכנסת ה-17 מ-07/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לנושא הצעת חוק עזרה ראשונה

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ו-20

 • הכנסת ה-17 מ-31/10/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק השתלת אברים

 • הכנסת ה-17 מ-15/08/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה להסדרת עיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה לנושא ביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת שראל

 • הכנסת ה-16 מ-19/05/2003 עד 17/04/2006

  האתיקה

קוד המקור של הנתונים