יצחק הרצוג

יצחק הרצוג

המחנה הציוני (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות (נוכחות: 8%) | ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (נוב' 9, 2011)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+