רוני בר-און

רוני בר-און

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-26/09/2011 עד 05/02/2013

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/07/2011 עד 05/02/2013

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת של ועדת החו"ב וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 27/07/2009

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 22/07/2009

  ועדה משותפת להצ"ח סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 20/07/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 20/07/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-07/12/2005 עד 17/04/2006

  ועדה מייעצת לטיפול בעגונות ובמסורבות גט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 18/01/2006

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 18/01/2006

  חקירה פרלמנטרית בנושא האלימות בספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 18/01/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 18/01/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 18/01/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/07/2007 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 04/05/2007

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2006 עד 04/05/2006

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-16/05/2012 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

 • הכנסת ה-18 מ-26/09/2011 עד 05/02/2013

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

 • הכנסת ה-18 מ-27/07/2011 עד 16/05/2012

  לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-16 מ-03/12/2003 עד 17/04/2006

  לנושא הופעת נושאי משרה ציבורית בפני ועדות הכנסת

 • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הכנסת

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 18/01/2006

  הכנסת

קוד המקור של הנתונים