גילה גמליאל

גילה גמליאל

הליכוד (בקואליציה) |סיעות קודמות +

שרה לשוויון חברתי

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+