אורי יהודה אריאל

אורי יהודה אריאל

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הבית היהודי

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  הבית היהודי

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  האיחוד הלאומי

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  איחוד לאומי-מפד"ל

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  האיחוד הלאומי מולדת-תקומה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 01/02/2006

  האיחוד הלאומי-ישראל ביתנו מולדת-תקומה

 • הכנסת ה-15 מ-17/10/2001 עד 17/02/2003

  האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 18/03/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/12/2010 עד 05/02/2013

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  משותפת של ועדת החינוך והכספים לנושא הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/10/2009 עד 05/02/2013

  מעקב ביצוע המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית בנושא: טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/10/2009 עד 20/10/2009

  ועדת המשנה לענין מפוני גוש קטיף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת של ועדת החו"ב וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו.חקירה פרלמנטרית- קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לאבטחת ח"כים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת משנה של ועדת הכנסת לנושא אבטחת ח"כים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/07/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים וחינוך - הצ"ח הלוואות לשכר לימוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת של כספים וחינוך - הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת כספים וחינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 07/02/2005

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 02/08/2003

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לכ"א בצה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענייני חקיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לכוננות וביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הכרזה על שעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  משותפת של חינוך וכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-07/11/2001 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-07/11/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-07/11/2001 עד 17/02/2003

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-07/11/2001 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 15/11/2019

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  איחוד לאומי-מפד"ל

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-16/05/2012 עד 05/02/2013

  לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2010 עד 05/02/2013

  מעקב ביצוע המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית בנושא: טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון

 • הכנסת ה-18 מ-20/10/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לענין מפוני גוש קטיף

קוד המקור של הנתונים