דוד אזולאי

דוד אזולאי

ש”ס (בקואליציה) |סיעות קודמות +

שר לשירותי דת

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+