ישראל כץ

ישראל כץ

סיעות

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ליכוד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-18/11/1998 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 24/02/2009

  משותפת-חינוך וכספים-פרק י"ב ס' 70,69 מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים ועבודה לדיון בהצ"ח הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת פנים וכספים - אלימות אזרחים כלפי ראשי רשויות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים וזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכספים ופנים-פרק י"ג-דתות-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/04/2006 עד 07/03/2007

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-03/07/2002 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-09/05/2001 עד 03/07/2002

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-07/12/1998 עד 07/06/1999

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-21 מ-29/05/2019

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 29/05/2019

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-20 מ-17/02/2019 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-25/01/2012 עד 05/02/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 25/01/2012

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 15/01/2006

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 13/06/2001

  הכספים

קוד המקור של הנתונים