איתן כבל

איתן כבל

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  העבודה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-09/03/2001 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-15/10/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצ"ח משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה) (רפורמה במשק החשמל), התשע"ח-2018 (מ/1244)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/07/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצ"ח השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תיקון), התשע"ח-2018 (מ/1237)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/12/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון - אסדרת ערוצים יעודיים), התשע"ח-2017 (פ/4143/20)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-05/07/2017

  ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/05/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מספר 8)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/04/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/02/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2017

  הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/02/2016

  הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) ובפרק י"ג (תקינה) בהצעת חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/08/2015

  ועדת המשנה לבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/06/2015

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-23/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (כנסת-כספים) לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-11/06/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  ו. משותפת (עליה-חו"ב) לנושא העדר התייחסות למאבק הפליטים היהודים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-24/12/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חוקה - כנסת) להצעות חוק יסוד: משאל עם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/12/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חו"ב-כספים) לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-21/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/12/2012 עד 05/02/2013

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-22/11/2010 עד 27/12/2011

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת חו"ב-חוקה לנושא פטור מטעמי הכרה דתית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/05/2010 עד 12/12/2011

  ועדה משותפת של כלכלה וחוקה לחוק נתוני אשראי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/02/2010 עד 23/02/2011

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2009 עד 05/02/2013

  משותפת - מדע ופנים להצ"ח הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים (מ/408)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת להצ"ח סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/05/2009 עד 23/02/2011

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 17/02/2010

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/02/2009 עד 05/02/2013

  החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 23/02/2011

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לאבטחת ח"כים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת משנה של ועדת הכנסת לנושא אבטחת ח"כים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/02/2008 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - כספים וכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/01/2005 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-31/08/2004 עד 01/02/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 02/08/2004

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  חקירה פרלמנטרית בנושא האלימות בספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 01/02/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 31/08/2004

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצעת חוק נכסים של נספי שואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/03/2001 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/03/2001 עד 17/02/2003

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-29/07/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענין לקחי אסון גשר המכביה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-06/05/1998 עד 07/06/1999

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-10/12/1996 עד 06/05/1998

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 04/05/2007

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-15/04/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-17 מ-01/07/2007 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-11/01/2005 עד 20/06/2005

  העבודה-מימד

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצ"ח משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה) (רפורמה במשק החשמל), התשע"ח-2018 (מ/1244)

 • הכנסת ה-20 מ-05/07/2017

  ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

 • הכנסת ה-20 מ-03/06/2015

  ועדת הכלכלה

 • הכנסת ה-16 מ-11/01/2005 עד 31/01/2005

  הכלכלה

קוד המקור של הנתונים