אליהו ישי

אליהו ישי

ש”ס בכנסת ה־19 (חכ בעבר) |סיעות קודמות +

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (יולי 22, 2014)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+