משה גפני

משה גפני

יהדות התורה (בקואליציה) |סיעות קודמות +

יו"ר ועדת הכספים

ועדות: ועדת הכספים (נוכחות: 95%) | ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+