משה גפני

משה גפני

תפקידים

 • הכנסת ה12 מ23/07/1990 עד 13/07/1992

  ראש הממשלה

  סגן שר

 • הכנסת ה12 מ21/11/1988 עד 13/07/1992

  דגל התורה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה13 מ28/06/1994 עד 17/06/1996

  יהדות התורה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה14 מ17/06/1996 עד 23/10/1998

  יהדות התורה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה16 מ13/01/2005 עד 17/04/2006

  דגל התורה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה16 מ13/01/2005 עד 17/04/2006

  דגל התורה

  יו"ר סיעה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  יהדות התורה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 31/03/2015

  יהדות התורה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  יהדות התורה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה18 מ24/02/2009 עד 05/02/2013

  יהדות התורה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה15 מ07/06/1999 עד 17/02/2003

  יהדות התורה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה16 מ17/02/2003 עד 13/01/2005

  יהדות התורה המאוחדת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה15 מ16/04/2001 עד 17/02/2003

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ14/07/1999 עד 28/05/2002

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ16/10/2002 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ05/06/2006 עד 24/02/2009

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ24/05/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ04/02/1998 עד 26/10/1998

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ14/07/1999 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ03/07/1996 עד 26/10/1998

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ03/07/1996 עד 26/10/1998

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ16/07/1996 עד 26/10/1998

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ23/01/1989 עד 18/06/1991

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה13 מ04/07/1994 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה13 מ04/07/1994 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה13 מ26/12/1994 עד 17/06/1996

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ11/03/2003 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ02/08/2004 עד 17/04/2006

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ11/03/2003 עד 02/08/2004

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ08/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה וחינוך לדיון בהלס"י - פרוייקט יניב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ07/12/2005 עד 17/04/2006

  ועדה מייעצת לטיפול בעגונות ובמסורבות גט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ24/05/2006 עד 24/02/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ24/01/1989 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ28/07/2014 עד 31/03/2015

  ו. משותפת (מדע+חוקה) לדיון בהצ"ח פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ17/03/2010 עד 05/02/2013

  משותפת כספים וחוקה לדיון בהצ"ח התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ17/03/2010 עד 05/02/2013

  משותפת כספים וחוקה לדיון בהצ"ח התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה17 מ30/07/2008 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה-חוקה לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה18 מ25/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה15 מ14/07/1999 עד 16/04/2001

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ09/03/2009 עד 06/04/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ02/05/2000 עד 17/02/2003

  הפנים ואיכות הסביבה

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה18 מ05/05/2009 עד 05/02/2013

  הכספים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ02/06/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת של ועדת החו"ב וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ13/02/2013 עד 13/02/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ13/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה18 מ04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ06/05/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ07/05/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ07/05/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה19 מ03/02/2014 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חוקה-פנים-מדע) לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ28/07/2014 עד 31/03/2015

  ו. משותפת (מדע+חוקה) לדיון בהצ"ח פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ08/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ26/10/2009 עד 26/10/2009

  ועדת המשנה להצ"ח לתיקון פקודת הקרקעות (מ/237)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ26/10/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה להצ"ח לתיקון פקודת הקרקעות (מ/237)

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה17 מ19/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ25/10/2010 עד 25/10/2010

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו.חקירה פרלמנטרית- קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת הכספים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ06/07/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכנסת לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/07/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ07/09/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ07/09/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ08/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיף 57 (תקציב הגופים הביטחוניים) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית ובהצעת חוק משק המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ08/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיף 57 (תקציב הגופים הביטחוניים) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית ובהצעת חוק משק המדינה

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ16/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיפים 30–41 (עקרונות לקביעת תקציב הביטחון) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב בשנות 2017 ו-2018)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ11/01/2017

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ11/01/2017

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ18/12/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה – הוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1181)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ02/01/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015 (מ/945)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/07/2017

  ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים