יעקב ליצמן

יעקב ליצמן

יהדות התורה (בקואליציה) |סיעות קודמות +

שר הבריאות

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+