יעקב ליצמן

יעקב ליצמן

סיעות

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-16 מ-13/01/2005 עד 17/04/2006

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 13/01/2005

  יהדות התורה המאוחדת

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  יהדות התורה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/06/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-16/06/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לטיפול ולתקצוב נושא השמיטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-26/05/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (ביטחוני 26.5.14)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה למאבק בהון השחור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-30/12/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לסעיף 5 לחוק הכנסת (ביטחוני)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (ביטחוני)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-01/10/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניינים חסויים (תקציב שירות הביטחון)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/09/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לפריפריה והתיישבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-31/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לביטוח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חוקה-כספים) לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חו"ב-כספים) לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/05/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (כנסת-כספים) לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-06/05/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-06/05/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 04/05/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 24/02/2009

  למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - השלטון המקומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/03/2007 עד 24/02/2009

  בעניין שנת שמיטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-27/02/2007 עד 24/02/2009

  לעניין הקמת בית חולים באשדוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - כנסת וכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 24/02/2009

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות ראש ממשלה מכהן ורעייתו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך-כספים לדיון בפרק י"ט סעיפים - 128-130

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לשרותי דת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/12/2005 עד 17/04/2006

  לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניינים חסויים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-14/11/2005 עד 14/11/2005

  לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניינים חסויים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/07/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים וחינוך - הצ"ח הלוואות לשכר לימוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת של כספים וחינוך - הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים ופנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - כספים וכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת כספים וחינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 17/04/2006

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 03/03/2005

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לתקציב שירותי הבריאות לתלמיד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  משותפת של חינוך וכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הצ"ח המדיניות הכלכלית 2004 -היטל העסקת עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  היטל על העסקת עובדים זרים במסגרת הצ"ח המדיניות הכל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת - חוקה וכספים לעניין תקנות המסים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/05/2002 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-16/04/2001 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 17/02/2003

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 28/05/2002

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 16/04/2001

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 10/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019

  סגן שר

 • הכנסת ה-20 מ-10/01/2018 עד 30/04/2019

  סגן שר

 • הכנסת ה-20 מ-02/09/2015 עד 28/11/2017

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-19/05/2015 עד 02/09/2015

  סגן שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  סגן שר

 • הכנסת ה-18 מ-06/04/2009 עד 05/02/2013

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-16 מ-13/01/2005 עד 17/04/2006

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 13/01/2005

  יהדות התורה המאוחדת

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-27/02/2007 עד 24/02/2009

  לעניין הקמת בית חולים באשדוד

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים ועבודה לדיון בהצ"ח הגנה על עובדים בשעת חירום

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכלכלה וכספים-ט"ז-שונות-71-72-חוק ההסדרים

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכספים ופנים-פרק י"ג-דתות-חוק ההסדרים

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 21/03/2007

  הכספים

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות ראש ממשלה מכהן ורעייתו

 • הכנסת ה-16 מ-05/12/2005 עד 17/04/2006

  לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניינים חסויים

 • הכנסת ה-16 מ-14/11/2005 עד 14/11/2005

  לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניינים חסויים

 • הכנסת ה-16 מ-12/07/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים וחינוך - הצ"ח הלוואות לשכר לימוד

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת של כספים וחינוך - הכוונה להפריט את המתנ"סים

 • הכנסת ה-16 מ-11/01/2005 עד 17/04/2006

  הכספים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לתקציב שירותי הבריאות לתלמיד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  משותפת של חינוך וכספים

 • הכנסת ה-15 מ-13/06/2001 עד 17/02/2003

  הכספים

קוד המקור של הנתונים