ציפי לבני

ציפי לבני

המחנה הציוני (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חברת כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת החוקה, חוק ומשפט (נוכחות: 6%) | ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+