ציפי לבני

ציפי לבני

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  התנועה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  התנועה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 03/05/2012

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (מבוטלת)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (מבוטלת)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 11/07/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/12/2016 עד 07/12/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעת חוק הסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/11/2016

  הועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעות חוק ההסדרה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2016

  ועדת המשנה ללוחמה משפטית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/10/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הצורך להכריז על מצב חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/05/2015 עד 15/11/2017

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנת סתר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 26/03/2018

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 26/03/2018

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 26/03/2018

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 07/03/2001

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 07/03/2001

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 04/12/2014

  שרה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שרה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  מ"מ ראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-29/11/2006 עד 07/02/2007

  שרה

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

  מ"מ ראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

  שרה

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2006 עד 04/05/2006

  שרה

 • הכנסת ה-16 מ-10/01/2005 עד 04/05/2006

  שרה

 • הכנסת ה-16 מ-07/12/2004 עד 10/01/2005

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-05/07/2004 עד 10/01/2005

  שרה

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 04/05/2006

  שרה

 • הכנסת ה-15 מ-16/12/2001 עד 27/02/2003

  שרה

 • הכנסת ה-15 מ-29/08/2001 עד 16/12/2002

  שרה

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 29/08/2001

  שרה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2016

  ועדת המשנה ללוחמה משפטית

קוד המקור של הנתונים