חיים כץ

חיים כץ

הליכוד (בקואליציה) |סיעות קודמות +

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (דצמ' 31, 2013) | התראה או נזיפה מועדת האתיקה (דצמ' 6, 2012)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+